Privacy: wat bewaren we zoal?

Privacyverklaring

Omdat het moet, delen we hieronder onze privacyverklaring. Veel woorden die wat ons betreft vervangen kunnen worden door:

Wij vinden jouw privacy belangrijk. We gebruiken jouw gegevens alleen om je te bereiken voor jouw eigen nut en nooit op een manier die jou schade kan berokkenen. We slaan jouw naam en e-mailadres op als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief en na een bezoek aan onze avonden, zodat we je kunnen bereiken indien nodig (denk aan: je bent iets vergeten, we zouden je nog informatie geven) en om je een maandelijks herinnering en tips te sturen. Je kunt te allen tijde zelf die gegevens veranderen of verwijderen middels het linkje onderaan onze nieuwsbrief.

Wij vinden jouw privacy belangrijk. We gebruiken jouw gegevens alleen om je te bereiken voor jouw eigen nut en nooit op een manier die jou schade kan berokkenen.

Privacyverklaring

Repair Café Jeltje is een vrijwilligersinitiatief dat plaatsvindt in Buurtsalon Jeltje, Eerste Helmersstraat 106-N, 1054 EG Amsterdam. We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://repaircafejeltje.nl
Buurtsalon Jeltje, Eerste Helmersstraat 106-N, 1054 EG Amsterdam

Vragen over de gegevensbescherming van Repair Café Jeltje kunt u e-mailen naar privacy @ repaircafejeltje.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Repair Café Jeltje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld via correspondentie of telefonisch
– Contactgegevens via het formulier dat je invult op onze avonden

Onze site registreert:

– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Repair Café Jeltje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen wanneer je iets vergeten bent op onze reparatie-avonden of wanneer we nog informatie voor je zouden opzoeken.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Repair Café Jeltje analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Repair Café Jeltje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Repair Café Jeltje verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Repair Café Jeltje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Onder elke nieuwsbrief die we versturen, staat een linkje waarmee je je gegevens kunt inzien en aanpassen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy @ repaircafejeltje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Repair Café Jeltje zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Repair Café Jeltje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Repair Café Jeltje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy @ repaircafejeltje.nl

Foto’s: Lucy Lambriex